نکته
 تمامی تگ ها به کوچکی و بزرگی حروف حساس اند .
تگ های عمومی
 تگ های عمومی تگ هایی هستند که نیازی نیست آنها را بین تگ خاصی قرار دهید .

<-BlogUrl->
نمایش آدرس وبلاگ
<-BlogAndPostTitle->
نمایش عنوان وبلاگ شما به همراه عنوان صفحه ي داخلي
<-BlogTitle->
نمایش عنوان وبلاگ
<-BlogDescription->
نمایش توضیح وبلاگ
<-BlogId->
نمایش شناسه وبلاگ
<-BlogXmlLink->
نمایش آدرس خوراک وبلاگ
<-BlogCustomHtml->
نمایش اسکریپت های خاص وارد شده در قسمت تنظیمات وبلاگ
<-BlogArchiveLink->
نمایش آدرس آرشیو وبلاگ
<-BlogProfileLink->
نمایش آدرس پروفایل
<-Mp3->
درج آهنگ در سایت
<-yahoo->
نمایش وضعیت یاهو
<-ChatBox->
نمایش چت باکس در سایت
<-Date->
نمایش تاریخ امروز
<-Time->
نمایش ساعت کنونی سایت
<-LinkBlog-> نمایش فرم تبادل لینک
تگ های مطالب
 این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ تیزوب قرار گیرند : <EXPRESBLOG> TAG </EXPRESBLOG>
<-PostLink->
نمایش آدرس ثابت مطلب
<-PostTitle->
نمایش عنوان مطلب
<-PostContent->
نمایش متن مطلب
<-PostId->
نمایش شناسه مطلب
<-PostAuthor->
نمایش نام نویسنده مطلب
<-PostDate->
نمایش تاریخ ارسال مطلب
<-PostTime->
نمایش ساعت ارسال مطلب
<-PostCategory->
نمایش موضوع مطلب
<-PostVote->
نمایش امتیاز مطلب
<-PostVoteForm->
نمایش فرم امتیاز دهی
<-VoteB->
نمایش تعداد کل آرای امتیازها
<-VoteA->
نمایش تعدا افراد امتیاز داده
<-VoteA->
نمایش تعدا افراد امتیاز داده
<-PostR->
نمایش  امتیاز به صورت درصدی
<-PostTags->
نمایش  تگ مطلب
<-PicCategory->
نمایش عکس موضوع
<PicPost> <-PicPost-> </PicPost>
نمایش  عکس مطلب
<BlogExtendedPost>
<-Edame->
</BlogExtendedPost>
هر کدی که بجای واژه  edame در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای edame از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-PostLink->"><-Edame-> </a>
بلاک درباره وبلاگ
 این بلاک برای نمایش تصویر و متن درباره وبلاگ که در بخش تنظیمات وبلاگ موجود هستند بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پروفایل قرار گیرد : <BlogProfile> BLOCK </BlogProfile>
<-BlogAbout-> نمایش متن درباره وبلاگ
<-BlogPhotoLink-> نمایش لینک تصویر وبلاگ
<BlogPhoto>
PHOTO
</BlogPhoto>
هر کدی که بجای واژه PHOTO در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که تصویری برای وبلاگ آپلود شده باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای PHOTO از کد زیر استفاده می شود :
<img src="<-BlogPhotoLink->">
لازم به ذکر است که دو تگ <-BlogPhotoLink-> (نمایش لینک تصویر وبلاگ) و <-BlogProfileLink-> (نمایش لینک صفحه پروفایل مدیر) باید حتما در بین تگ های ذکر شده قرار بگیرند .
بلاک نویسندگان
 این بلاک برای نمایش نویسندگان وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogAuthorsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogAuthors> کد آغاز کننده چرخه
<-AuthorName-> نمایش نام نویسنده
<-AuthorLink-> نمایش آدرس مطالب نویسنده
<-AuthorPosts-> نمایش تعداد مطالب نویسنده
</BlogAuthors> کد پایان دهنده چرخه
</BlogAuthorsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک موضوعات وبلاگ
 این بلاک برای نمایش موضوعات وبلاگ بکار برده می شود  و حتما باید در بین کدهای <Bbcat> و <Bbcat> قرار گیرد.
<-CatTitle-> عنوان موضوع اصلی
<bcat> کد آغاز کننده چرخه
<-Cnam-> نمایش نام موضوع
<-Clink-> نمایش آدرس موضوع
</bcat> کد پایان دهنده چرخه
بلاک پیوندهای وبلاگ
 این بلاک برای نمایش پیوندهای وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogLinksBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinks> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
</BlogLinks> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinksBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پیوندهای روزانه وبلاگ
 این بلاک برای نمایش پیوندهای روزانه وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogLinkDumpBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinkDump> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
<-LinkClicks-> نمایش تعداد کلیک ها بر روی لینک
</BlogLinkDump> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinkDumpBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین عناوین مطالب وبلاگ
 این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogPreviousItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPreviousItems> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BlogPreviousItems> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPreviousItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عناوین صفحات وبلاگ
 این بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود .
<BPages> کد آغاز کننده بلاک
<Pages> کد آغاز کننده چرخه
<-Ptitle-> نمایش عنوان صفحه
<-Plink-> نمایش آدرس صفحه
<-Pdesc-> توضیح مختصر صفحه
</Pages> کد پایان دهنده چرخه
</BPages> کد پایان دهنده بلاک
بلاک لیست دانلود های وبلاگ
 این بلاک برای نمایش لیست دانلودهای  وبلاگ بکار برده می شود .
<BDl> کد آغاز کننده بلاک
<Dl> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش عنوان دانلود
<-LinkUrl-> نمایش آدرس  دانلود
<-LinkClicks-> نمایش تعداد  دانلود
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات دانلود 
</Dl> کد پایان دهنده چرخه
</BDl> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آرشیو وبلاگ
 این بلاک برای نمایش آرشیو وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogArchive> کد آغاز کننده چرخه
<-ArchiveTitle-> نمایش عنوان آرشیو
<-ArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو
<-ArchivePosts-> نمایش تعداد مطلب  آرشیو
</BlogArchive> کد پایان دهنده چرخه
بلاک عناوین اخبار در وبلاگ
 این بلاک عناوین اخبار وبلاگ بکار برده می شود .
<BNews> کد آغاز کننده بلاک
<News> کد آغاز کننده چرخه
<-Ntitle-> نمایش عنوان خبر
<-Nlink-> نمایش لینک خبر
<-Ndesc-> نمایش توضیحات خبر
</News> کد پایان دهنده چرخه
</BNews> کد پایان دهنده بلاک
بلاک نظرسنجی
 این بلاک برای نمایش نظرسنجی وبلاگ بکار برده می شود .
<BPoll> کد آغاز کننده بلاک
<Poll> کد آغاز کننده چرخه
<-PollName-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</Poll> کد پایان دهنده چرخه
</BPoll> کد پایان دهنده بلاک
بلاک دیگر صفحات
 این بلاک برای نمایش صفحات دیگر وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک ورود اعضا به وبلاگ
 این بلاک برای نمایش فرم ورود به وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای میهمانان وبلاگ قابل مشاهده است .
<BLForm><BlogLogin> کد آغاز کننده بلاک
<-LUser-> نمایش فرم ورود
<</BlogLogin></BLForm> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پنل کاربری پس از ورود
 این بلاک برای نمایش لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای کاربران وبلاگ قابل مشاهده است .
<BLog> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای وبلاگ نمایش داده می شود
<-Login-> نمایش محتوای پس از ورود پیش فرض سیستم
</BLog> کد پایان دهنده بلاک
تگ های ثبت نام سریع در وبلاگ
 این تگ ها جهت نمایش  فرم عضویت سریع به کار می رود و در صورتی که کاربر عضو باشد این فرم نمایش داده نمیشود
<RegFast> کد آغاز فرم ثبت نام
<-RegFastForm-> نمایش فرم عضویت سریع
</RegFast> کد پایان فرم ثبت نام
تگ های صفحه ارتباط با ما
 این تگ ها جهت نمایش محتوای صفحه ارتباط با ما به کار می رود
<Contact> کد آغاز صفحه
<-Contact-> نمایش فرم تماس با ما
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه تماس با ما نمایش داده می شود
</Contact> کد پایان صفحه
تگ های صفحه عضویت
 این تگ ها جهت نمایش محتوای صفحه عضویت  به کار میرود
<sabtnam> کد آغاز صفحه
<-Sabtnam-> نمایش فرم عضویت
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه عضویت نمایش داده می شود
</sabtnam> کد پایان صفحه
تگ های صفحه پروفایل کاربر
 این تگ ها جهت نمایش محتوای صفحه پروفایل کاربران به کار م
<UserPage> کد آغاز صفحه
<-UserForm-> نمایش فرم تماس با ما
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه پروفایل نمایش داده می شود
</UserPage> کد پایان صفحه
تگ های صفحهات اصلی پنل کاربران
 این تگ ها جهت نمایش محتوای صفحهات اصلی پنل کاربری و دیگر صفحات اصلی سیستم بکار می رود
<OtherPage> کد آغاز صفحه
<Page><-OtherPage-> </Page> نمایش محتوای صفحات
<-OtherTitle-> نمایش عنوان صفحات
</OtherPage> کد پایان صفحه
بلاک عناوین مطالب پربازدید وبلاگ
 این بلاک برای نمایش عناوین مطالب  پربازدید و محبوب وبلاگ بکار برده می شود .
<BBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عناوین مطالب تصادفی وبلاگ
 این بلاک برای نمایش عناوین مطالب  تصادفی وبلاگ بکار برده می شود .
<SBlock> کد آغاز کننده بلاک
<SPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</SPosts> کد پایان دهنده چرخه
</SBlock> کد پایان دهنده بلاک
تگ های آخرین ارسال های انجمن
 این تگ ها جهت نمایش آخرین ارسال های انجمن سایت به کار می رود
<ForumB> کد آغاز بلوک
<Forum> کد آغاز چرخه
<-TalarTitle-> نمایش عنوان ارسال
<-TalarId-> نمایش  آی دی ارسال
<-TalarSub-> نمایش تعداد پاسخ های ارسال
<-TalarHit-> نمایش تعداد بازدید ارسال
<-Talarwriter-> نمایش نویسنده ارسال
</Forum> کد پایان چرخه
</ForumB> کد پایان بلوک
بلاک نظرات مطلب
 این بلاک برای نمایش نظرات هر مطلب بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است .
<BComment> کد آغاز کننده بلاک نظرات مطلب
<Comment> کد آغاز کننده چرخه نظرات ثبت شده
<-CommentName-> نمایش نام نظردهنده
<-CommentDate-> نمایش تاریخ ثبت نظر
<-CommentTime-> نمایش ساعت ثبت نظر
<-CommentText-> نمایش متن نظر ثبت شده
</Comment> کد پایان دهنده چرخه نظرات ثبت شده
   
[Comment_Form] کد فرم ارسال نظر در سایت
</BComment> کد پایان دهنده بلاک نظرات مطلب
بلاک بلوک سمت راست قالب وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  بلوک سمت راست قالب وبلاگ بکار برده می شود .
<Bblo><Blo> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blo></Bblo> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت چپ قالب وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  بلوک سمت چپ قالب وبلاگ بکار برده می شود .
<Bblol><Blol> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blol></Bblol> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت بالا قالب وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  بلوک سمت بالا قالب وبلاگ بکار برده می شود .
<Bblou><Blou> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blou></Bblou> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت پایین قالب وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  بلوک سمت پایین قالب وبلاگ بکار برده می شود .
<Bblod><Blod> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blod></Bblod> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 1 وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  تبلیغات شماره 1 وبلاگ بکار برده می شود .
<Ads1> کد آغاز کننده بلاک
<-ads1-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads1> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 2 وبلاگ
این بلاک برای نمایش  تبلیغات شماره 2 وبلاگ بکار برده می شود .
<Ads2> کد آغاز کننده بلاک
<-ads2-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads2> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 3 وبلاگ
این بلاک برای نمایش  تبلیغات شماره 3 وبلاگ بکار برده می شود .
<Ads3> کد آغاز کننده بلاک
<-ads3-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads3> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 4 وبلاگ
این بلاک برای نمایش  تبلیغات شماره 4 وبلاگ بکار برده می شود .
<Ads4> کد آغاز کننده بلاک
<-ads4-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads4> کد پایان دهنده بلاک
بلاک خبرنامه وبلاگ
این بلاک برای نمایش  خبرنامه وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogMail> کد آغاز کننده بلاک
<-MailForm-> نمایش  فرم خبرنامه
</BlogMail> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین کاربران وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  آخرین کاربران وبلاگ بکار برده می شود .
<users> کد آغاز کننده  چرخه
<-UserName-> نمایش  نام کاربری کاربر
<-UserLink-> نمایش لینک پروفایل کاربر
</users> کد پایان دهنده چرخه
بلاک آخرین اخبار وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  آخرین اخبار وبلاگ بکار برده می شود .
<News> کد آغاز کننده  چرخه
<-Ntitle-> نمایش  عنوان خبر
<-Nlink-> نمایش لینک  خبر
<-Ndesc-> نمایش توضیحات  خبر
</News> کد پایان دهنده چرخه
بلاک لیست دانلودیهای وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  آخرین دانلودیهای وبلاگ بکار برده می شود .
<Dl> کد آغاز کننده  چرخه
<-LinkTitle-> نمایش  عنوان دانلود
<-LinkUrl-> نمایش لینک  دانلود
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات  دانلود
<-LinkClicks-> نمایش دفعات  دانلود
</Dl> کد پایان دهنده چرخه
بلاک آخرین صفحات جداگانه وبلاگ
 این بلاک برای نمایش  آخرین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود .
<Pages> کد آغاز کننده  چرخه
<-Ptitle-> نمایش  عنوان صفحه
<-Plink-> نمایش لینک  صفحه
<-Pdesc-> نمایش توضیحات  صفحه
</Pages> کد پایان دهنده چرخه
بلاک تصاویر تصادفی
 این بلاک برای نمایش  تصویر وبلاگ بکار برده می شود .
<Brpic> کد آغاز کننده  بلوک
<rpic> کد آغاز کننده  چرخه
<-Pic-> نمایش  آدرس تصویر
<-Title-> نمایش عنوان  تصویر
<-Desc-> نمایش توضیحات  تصویر
</rpic> کد پایان دهنده چرخه
</Brpic> کد پایان کننده  بلوک
بلاک آمار سایت 
 این بلاک برای نمایش  آمار وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogCounter> کد آغاز کننده  چرخه
<-BlogPosts-> تعداد کل مطالب ارسالی
<-BlogUser-> تعداد کل كاربران
<-Today-> تعداد بازدید امروز از وبلاگ
<-Yesterday-> تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
<-Month-> تعداد بازدید این ماه شمسی از وبلاگ
<-Week-> تعداد بازدید اين هفته از وبلاگ
<-All-> تعداد بازدید کل از وبلاگ
<-BlogComments-> تعداد نظرات
<-BlogCat-> تعداد موضوعات
<-TGoogle-> ورودی امروز گوگل
<-YGoogle-> ورودی دیروز گوگل
<BUserOnline> کد ابتدای بلوک کاربران آنلاین
<UserOnline> کد آغاز چرخه  کاربران آنلاین
<-OnlinUser-> نام کاربری کاربر آنلاین
<-OnlineLink-> لینک کاربر
</UserOnline> کد پایان چرخه  کاربران آنلاین
</BUserOnline> کد پایان بلوک کاربران آنلاین
</BlogCounter> کد پایان دهنده چرخه
0