• عدم نمایش تبلیغ در سایت ها
  • امکان عضو گيري براي سایت ها
  • امکان اضافه کردن صفحات اضافی به سایت
  • اختصاص یک زیر دامنه برای هر یک از سایت نویسان
  • امكان موضوع بندی كردن سایت و اضافه کردن زیر مجموعه
  • امكان ارسال نظر خصوصی
  • امكان استفاده از قالب میهن بلاگ و بلاگفا و رزبلاگ